За нас

Voyageu е търговското име на туристическият отдел на CSLdV.

Колеж по науките "Леонардо да Винчи" EOOД

CSLdV (Колеж по науките "Леонардо да Винчи") е частна организация ориентирана към новостите, образованието и туризма. Създаден в София през 1994  CSLdV бързо разви международни контакти и 17 души участвуваха в няколко програми на Европейската общност и НАТО.

Организацията има лиценз за туроператорска и туристическа агенска дейност № РК-01-6782 и работи в тясно сътрудничество с Dr. I'nov Centre  в Париж.

Колеж по науките "Леонардо да Винчи" (CSLdV), 33 Алабин, офис 111, 1000 София, БУЛСТАТ N°  3222105446

Банкова Сметка:

Колеж по науките "Леонардо да Винчи" (CSLdV)
Postbank, Sofia, Bulgaria
IBAN : BG03 BPBI 7942 1443 6197 01  (в евро)
BIC : BPBIBGSF